សេវាថ្មីៗបំផុត


៧. អាជ្ញាប័ណ្ណបើកគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីសិក្សាជាតិ) នៅខេត្ត

ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអប់រំនេះដើម្បីឱ្យនីតិបុគ្គល និង/ឬ រូបវន្តបុគ្គល ...

មើលលម្អិត »

អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍នៃអាជីវកម្មកីទ្បាយន្តហោះ ឬឩទ្ធម្ភាចក្រជិះកំសាន្តក្នុងមួយគ្រឿង

ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងបង្កើនភាពទុកចិត្តដល់អតិថិជនក្ន...

មើលលម្អិត »

សំណើសុំនាំចេញគ្រឿងម៉ាស៊ីន

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីនាំចេញគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលបានអនុញ្ញា...

មើលលម្អិត »

២១. អាជ្ញាប័ណ្ណបើកគ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សាឯកជន (កម្មវិធីសិក្សាជាតិ) នៅរាជធានី

ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអប់រំនេះដើម្បីឱ្យនីតិបុគ្គល និង/ឬ រូបវន្តបុគ្គល ...

មើលលម្អិត »

បន្តសុពលភាពប្រកបអាជីវកម្មស្ថានីយទូរទស្សន៍ខ្សែកាបផ្តាច់មុខ ដែលមានទីតាំង នៅតាមខេត្តនានា (កម្រិតស្រុក/ខណ្ឌ ឃុំ/សង្កាត់)

ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនៃការផ្សាយ និងធានាបាននូវនិរន្តរភាពនៃការធ្វើអាជីវ...

មើលលម្អិត »

ការផ្តល់សេវាមគ្គុទេសក៍

ផ្តល់កិច្ចសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីកា...

មើលលម្អិត »